Soạn bài: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Soạn bài: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là một trong những vấn đề nổi cộm trong thời gian gần đây. Bởi các hiện tượng lai căng, pha tạp và sử dụng các yếu tố ngôn ngữ khác… Khi nói và viết bạn cần đúng chuẩn mực và quy tắc tiếng Việt.

1. Khi nói hoặc viết cần đúng chuẩn mực, quy tắc tiếng Việt

+ Chuẩn mực: không phủ nhận sự chuyển đổi linh hoạt, tiếp thu cái mới, sáng tạo

2. Sự trong sáng không dung nạp tạp chất. Sự trong sáng của tiếng Việt không cho phép pha tạp, lai căng, không sử dụng tùy tiện yếu tố ngôn ngữ khác

3. Sự trong sáng biểu hiện ở tính văn hóa, lịch sử của lời nói

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Bài 1 (Trang 33 sgk ngữ văn 12 tập 1)

– Một số từ ngữ miêu tả nhân vật của tác giả có thể thay thế được

– Từ ngữ miêu tả nhân vật như Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Bạc Bà, Tú Bà thì khó thay đổi, vì không ai dùng từ chính xác, sắc sảo như Nguyễn Du được.

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Bài 2 (trang 34 sgk ngữ văn 12 tập 1)

Tôi có lấy ví dụ về một dòng sông dòng sông vừa trôi chảy, vừa phải tìm nhận dọc đường đi của mình dòng nước khác. Dòng ngôn ngữ cũng vậy, một mặt nó phải giữ bản sắc cố hữu của dân tộc nhưng nó không được phép gạt bỏ, từ chối những thứ mà thời đại đem lại.

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Bài 3 (trang 34 sgk ngữ văn 12 tập 1)

Đoạn văn trên lạm dụng các từ ngữ nước ngoài: file, hacker, fan

Có thể thay thế bằng những từ ngữ tiếng Việt: tệp tin, tin tặc, người hâm mộ

 

Sự trong sáng của tiếng Việt là vấn đề chúng ta cần quan tâm nhất là thế hệ trẻ. Họ đang có những biểu hiện tiêu cực trong việc sử dụng ngôn ngữ. Tiếng Việt vốn rất giàu và đẹp, chỉ cần chúng ta biết khai thác và sử dụng chúng hợp lý.