Soạn bài: Luật thơ

Soạn bài: Luật thơ

Luật thơ là một trong những yêu cầu bắt buộc khi bạn sáng tác thơ. Nó bao gồm số câu, số chữ, cách hiệp vần, hài thanh, ngắt nhịp…

Quy tắc luật thơ.

1. Luật thơ là toàn bộ những quy tắc về số câu, số tiếng, cách hiệp vần, phép hài thanh, ngắt nhịp…

2. Trong luật thơ, tiếng là đơn vị quan trọng. Số tiếng định hình dòng thơ, sự phối hợp của thanh điệu của tiếng. Sự kết hợp của tiếng, sự liên kết bằng vần, của tiếng, sự đối lập hay kết dính, sự ngắt nhịp

3. Các thể thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, ngũ ngôn Đường luật, thất ngôn Đường luật. Các thể thơ hiện đại: thơ bốn tiếng, thơ năm tiếng, bảy tiếng, tám tiếng… thơ tự do và thơ văn xuôi

a, Ví dụ:

– Xét hai câu thơ bảy tiếng:

– Gieo vần lưng, vần trắc (nguyệt- mịt)

– Nhịp 3/4

– Hài thanh: Tiếng thứ 3 mỗi dòng thanh bằng (Thành – Tuyền)

b, Trong bài Cảnh khuya

– Gieo vần chân, vần cách (hoa – nhà)

– Nhịp 4/3

– Hoài thanh: theo mô hình

 

Trên đây là luật thơ cơ bản và một số ví dụ để bạn tham khảo. Tùy thuộc vào thể thơ mà sẽ có các yêu cầu khác nhau về cách gieo vần, ngắt nhịp. Tuy nhiên nó cũng chỉ xoay quanh các vấn đề như trên.

Tags: