Bài Thơ Anh Không Phải Là Thi Sĩ hấp dẫn nhất của Nguyễn Đình Huân

Anh Không Phải Là Thi Sĩ là một thi phẩm hay của nhà thơ Nguyễn Đình Huân. Với lời thơ hồn nhiên cùng những tâm sự chất chứa của anh mà bài thơ trở nên gần gũi với độc giả. Ngoài ra ta còn cảm nhận được một tình yêu mãnh liệt trong anh đối…