Bài thơ Cà Phê Đắng (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Cà Phê Đắng là một bài thơ chứa đựng nhiều cảm xúc của nhà thơ Nguyễn Đình Huân. Bài thơ là nỗi buồn và lòng nhớ thương da diết về người thương xưa đã vô tình đi mãi không trở lại. Đọc những vần thơ anh ta không khỏi bồi hồi xúc động. Nếu các…