Soạn bài: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Soạn bài: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt cũng chính là giữ gìn bản sắc văn hóa của người Việt. Đó là những gì cha ông chúng ta tạo dựng qua hàng thế kỷ. Dưới đây là một số nội dung và bài tập cho phần này.

1. Muốn giữ gìn được sự trong sáng của tiếng Việt cần có tình cảm yêu mến và quý trọng tiếng Việt

– Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc.”

2. Muốn giữ gìn được sự trong sáng của tiếng Việt cần hiểu được tiếng Việt

+ Hiểu về chuẩn mực, quy tắc cảu tiếng Việt ở các phương diện âm thanh, chữ viết, dùng từ, đặt câu, tạo lập văn bản, tiến hành giao tiếp

+ Tích lũy kinh nghiệm từ giao tiếp, từ sự trau dồi kiến thức qua sách vở, sách báo

3. Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt phụ thuộc vào hoạt động sử dụng tiếng Việt có ý thức

+ Cần tránh cách nói thô tục, kệch cỡm

+ Không cho phép lai tạp, lai căng

Bài tập

Bài 1 (trang 44 sgk ngữ văn 12 tập 1)

– Ở câu a không giữ được sự trong sáng của tiếng Việt bởi vì sử dụng thừa từ “đòi hỏi”, khiến câu không có chủ ngữ, vị ngữ

– Các câu b,c, d đều đảm bảo sự trong sáng tiếng Việt: đầy đủ thành phần câu, diễn đạt rõ ràng, trong sáng

Bài 2 (trang 45 sgk ngữ văn 12 tập 1)

Từ nước ngoài không cần thiết là từ Valentine, có thể thay thế bằng từ ngày lễ tình yêu/ ngày lễ tình nhân.

 

Mỗi thế hệ trẻ nên có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Từ những ví dụ rất nhỏ chúng ta có thể thấy được điểu đó. Mặc dù trong tiếng Việt có một bộ phận vay mượn từ nước ngoài nhưng vẫn có những từ đồng nghĩa hoặc tương đương như những ví dụ ở trên.

Soạn bài: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Soạn bài: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là một trong những vấn đề nổi cộm trong thời gian gần đây. Bởi các hiện tượng lai căng, pha tạp và sử dụng các yếu tố ngôn ngữ khác… Khi nói và viết bạn cần đúng chuẩn mực và quy tắc tiếng Việt.

1. Khi nói hoặc viết cần đúng chuẩn mực, quy tắc tiếng Việt

+ Chuẩn mực: không phủ nhận sự chuyển đổi linh hoạt, tiếp thu cái mới, sáng tạo

2. Sự trong sáng không dung nạp tạp chất. Sự trong sáng của tiếng Việt không cho phép pha tạp, lai căng, không sử dụng tùy tiện yếu tố ngôn ngữ khác

3. Sự trong sáng biểu hiện ở tính văn hóa, lịch sử của lời nói

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Bài 1 (Trang 33 sgk ngữ văn 12 tập 1)

– Một số từ ngữ miêu tả nhân vật của tác giả có thể thay thế được

– Từ ngữ miêu tả nhân vật như Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Bạc Bà, Tú Bà thì khó thay đổi, vì không ai dùng từ chính xác, sắc sảo như Nguyễn Du được.

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Bài 2 (trang 34 sgk ngữ văn 12 tập 1)

Tôi có lấy ví dụ về một dòng sông dòng sông vừa trôi chảy, vừa phải tìm nhận dọc đường đi của mình dòng nước khác. Dòng ngôn ngữ cũng vậy, một mặt nó phải giữ bản sắc cố hữu của dân tộc nhưng nó không được phép gạt bỏ, từ chối những thứ mà thời đại đem lại.

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Bài 3 (trang 34 sgk ngữ văn 12 tập 1)

Đoạn văn trên lạm dụng các từ ngữ nước ngoài: file, hacker, fan

Có thể thay thế bằng những từ ngữ tiếng Việt: tệp tin, tin tặc, người hâm mộ

 

Sự trong sáng của tiếng Việt là vấn đề chúng ta cần quan tâm nhất là thế hệ trẻ. Họ đang có những biểu hiện tiêu cực trong việc sử dụng ngôn ngữ. Tiếng Việt vốn rất giàu và đẹp, chỉ cần chúng ta biết khai thác và sử dụng chúng hợp lý.