Nhìn lại tiếp sức mùa thi năm 2017

Năm 2017 đang dần đi qua, chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh mà các bạn sinh viên đã cùng hỗ trợ cho mùa thi 2017 Dầm mình dưới mưa tiếp sức thí sinh, hình ảnh xúc động mùa thi Che mưa cho sĩ tử, cõng thí sinh từ cổng trường lên đến…