29adf88e00c8e996b0d9

Người lái đò sông Đà là câu chuyện về dòng sông cùng người lái đò. Điều đặc biệt ở đây là người lái đò lại chính là ông cụ. Qua đó có thể khắc họa rõ nét về sự tương phản giữa thiên nhiên và con người. Tất cả làm nên một hình ảnh một con sông Đà hùng vĩ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.