Bài Thơ: Chạy (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài thơ Chạy của nhà thơ Ngạo Thiên được mọi người xem như là một cơn ” địa chấn ” giáng xuống làng thơ ca Việt Nam…