Bài Thơ: Chữ Tâm (Tác giả: Ngạo Thiên)

Chữ Tâm là một bài thơ đặc sắc nhất của nhà thơ Ngạo Thiên. Chắc ai cũng biết đây là một thi sĩ có một phong cách…