Bài Thơ: Đi Qua Năm Tháng (Tác giả: Ngạo Thiên)

Dưới đây là bài thơ Đi Qua Năm Tháng đặc sắc nhất của nhà thơ Ngạo Thiên. Đây là một thi phẩm được xem là một cơn…