Bài Thơ: Đồng Tiền (Tác giả: Ngạo Thiên)

Đồng Tiền là một thi phẩm mang ý nghĩa sâu sắc của nhà thơ Ngạo Thiên. Với một ngòi bút tài hoa cùng những đạo lý quý…