Bài Thơ: Rong Chơi (Tác giả: Ngạo Thiên)

Rong Chơi là một thi phẩm hay và được đánh giá cao từ bạn đọc. Bài thơ mang những ý nghĩa sâu sắc khiến chúng ta phải…