Bài Thơ: Suy Ngẫm (Tác giả: Ngạo Thiên)

Suy Ngẫm là một thi phẩm được đông đảo bạn đọc và nhà nghiên cứu văn học đánh giá cao của nhà thơ Ngạo Thiên. Đây là…