Bài Thơ: Thăm Trường Cũ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Thăm Trường Cũ là một thi phẩm vang danh của nhà thơ Nguyễn Đình Huân. Bài thơ với những lời thơ giản dị đan xen là sự…