Bài Thơ: Thu Chết Trong Lòng (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Mùa thu đã từ rất lâu đã trở thành một đề tài hot trong thơ ca Việt Nam. Nổi bật nhất là bài thơ Thu Chết Trong…