Bài Thơ: Thương (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Toàn Tâm Hòa là một thi sĩ trẻ của làng thơ ca Việt Nam. Anh nổi tiếng nhờ thi phẩm Thương đặc sắc. Với ngòi bút giàu…