Bài Thơ: Tình Phai Nhạt (Tác giả: Trúc Thanh)

Tình Phai Nhạt được nhiều người yêu mến của nhà thơ Trúc Thanh. Chị là một gương mặt nổi bật của làng thơ ca Việt Nam. Dù…