Bài Thơ Trẻ Mồ Côi đầy xúc động của Dương Tuấn

Trẻ Mồ Côi là một thi phẩm thành công đưa tên tuổi của nhà thơ Dương Tuấn đến gần hơn với bạn đọc. Với một ngòi bút…