Văn nghị luận

Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Soạn bài: Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Soạn bài: Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

SThực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Soạn bài: Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Soạn bài: Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Nghị luận văn học

Soạn bài: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Soạn bài: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Nghị luận văn học

Soạn bài: Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học

Soạn bài: Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học

Soạn bài: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Soạn bài: Rèn luyện kĩ năng mở bài kết bài trong văn nghị luận

Soạn bài: Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận